Blog5สาเหตุแห่งความล้มเหลวของมนุษย์

.

จากกฏของพาเรโต 80/20 สรุปได้ว่า มนุษย์เกือบทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่สำเร็จ อยากเจริญรุ่งเรือง อยากมีชีวิตที่สุขสบาย แต่80% ทำได้แค่อยาก เพราะไม่คิดขวนขวายลงมือทำอะไรเลย ทำให้ชีวิตไปได้ไม่ถึงไหน ซึ่งจะมีเพียง20% ที่เหลือที่คิดจะสู้มันอย่างจริงจังเพื่อต้องการพลักดันชีวิตไปสู่จุดสำเร็จ 

.

แต่สุดท้ายร้อยละ 80%ของ20%ของผู้คิดสู้ชีวิตนี้ กลับไปไม่ถึงฝั่ง เพราะมักมาตายกับการขาดพลังในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง นั่นคือมักบ้าพลังมีไฟแค่ตอนแรกๆ แต่ท้ายที่สุดมักทิ้งเป้าหมายกันไปหมด นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จจึงมีจำนวนน้อยกว่าคนทั่วไปมาก 

.

ซึ่งเหตุสำคัญเกิดจากการขาดพลังทั้ง5 ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดว่าเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จของมุษย์ หากขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปจนถึงที่สุดได้

.

ซึ่งพลังในการขับเคลื่อนชีวิตที่ขาดหายไปทั้ง5 (Life Propulsion) ได้แก่

.

1 ขาดพลังแห่งศรัทธา (confidence power) 

.

หมายถึง ขาดซึ่งความเชื่อ ว่าชีวิตจะสำเร็จได้จริง ซึ่งความเชื่อและศรัทธาเป็นจุดสำคัญที่สุด เพราะหากไร้ซึ่งความเชื่อ จะไม่สามารถก่อเกิดสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่คุณคิดได้เลย เช่น ถ้าคิดว่าชีวิตนี้จะประสบความสำเร็จได้จริงเหรอ มันยากมากนะคงสำเร็จไม่ได้แน่นอน สุดท้ายไอ้สิ่งที่บอกว่ายากมากนี่ละจะมาปิดกั้น การคิดค้นกระบวนการไปสู่ความสำเร็จ แบบปิดประตูทันที เพราะสมองคิดว่าจะดิ้นรนไปทำไมเสียเวลาเปล่า ในเมื่อโอกาสริบหรี่ ฉะนั้นจะเห็นว่า เมื่อคิดไปแล้วว่ายังไงก็ยากจะสำเร็จ สุดท้ายถ้าไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาว่าต้องสำเร็จ ยังไงก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ตามความคิดที่ถูกปิดกั้นจากสมองจริงๆ 

.

2 ขาดพลังแห่งวิริยะ (energy power)

.

หมายถึง ขาดซึ่งความเพียรพยายาม เมื่อทำแล้วล้มเหลวจะรู้สึกว่ายาก รู้สึกไม่อยากดิ้นรนต่อสู้ เพราะเหนื่อย มักผลัดวันประกันพรุ่ง สุดท้ายก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนหมดไฟที่จะทำต่อไป ในที่สุดก็ทิ้งเป้าหมายไป

.

3 ขาดพลังแห่งสติ (mindfulness power)

.

หมายถึง ทำตามเป้าหมายแบบไร้สติ ทำไปเพราะความโลภ อยากมีอยากรวย อยากเหนือคนอื่นๆ เมื่อความโลภบังตา จึงมักทำอะไรผิดพลาดไปหมด โดยไม่คิดวางแผนอย่างรัดกุม ซึ่งแน่นอนการทำธุรกิจมีความเสี่ยง ฉะนั้นถ้าขาดสติการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนโอกาสล้มเหลวจึงสูงมาก คนประเภทนี้จึงมักล้มเหลวและยากที่จะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

.

4 ขาดพลังแห่งสมาธิ (concentration)

.

หมายถึง การขาดการโฟกัส ความจดจ่อแน่วแน่ หรือที่เรียกว่า “วินัย” ซึ่งวินัยเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้คนมักไปไม่ถึงฝั่ง เนื่องจากขาดสมาธิหรือให้ความสำคัญกับเป้าหมายไม่มากเพียงพอ ทำให้เกิดสิ่งเร้าอื่นๆมาทำลายสมาธิไปจนหมด เช่นอยากมีชีวิตที่สำเร็จ จึงวางแผนด้วยการหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเอง แต่เริ่มได้นิดหน่อย ดันขอเล่นเกมส์สักนิด ดูละครสักหน่อย เล่นFacebookสักนิด เม้าส์กับเพื่อนสักหน่อย สุดท้ายไม่ได้เริ่มอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน จนในที่สุดหมดไฟและทิ้งเป้าหมายไป

.

5 ขาดพลังแห่งปัญญา (wisdom power)

.

หมายถึง ขาดซึ่งหลักของ การสมเหตุสมผล นั่นคือใช้เหตุที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลได้ เช่น ต่อให้มีพลังศรัทธา วิริยะ สมาธิ อย่างเต็มเปี่ยม แต่กลับไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไร้ค่า สุดท้าย ต่อให้ทำให้ตายผลลัพธ์ก็ไม่มีทางเกิด เช่นอยากหวังรวย โดยเชื่อว่าคนรวยต้องทำงานให้หนักต้องทำให้เหงื่อออกจึงจะต้องรวยแน่ๆ ยอมทำโอทีกลับดึกดื่น วันหยุดไม่หยุดออกมารับจ้างใช้แรงงานทั่วไปจนป่วย ซึ่งวิธีการแบบนี้ต่อให้ขยันให้ตายคางานยังไงก็ไม่มีทางรวยได้ แถมสุขภาพยังย่ำแย่

สุดท้ายไม่รวยยังไม่พอ ยังต้องมาเสียเงินกับการรักษาสุขภาพซ้ำเข้าไปอีก

ฉะนั้นทุกการกระทำต้องมีสติมาควบคุมเสมอ ว่าสิ่งที่ทำมันส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้จริงไหม และเมื่อสติมีจะก่อเกิดเป็นปัญญาที่จะสามารถคิดวิเคราะห์ เหตุและผลออกมาได้ ด้วยการคิดค้นวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เอง 

.

.

จะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่จะขาดไปไม่ได้ เพราะ

.

หากไร้ซึ่งเป้าหมาย ก็เหมือนเรือที่ลอยในทะเล แล้วแต่แรงลมพัดพาไป

.

หากไร้ซึ่งความเชื่อ ก็จะไม่กล้าลงมือทำในสิ่งที่นอกเหนือจากความเชื่อที่มี แล้วเป้าหมายจะสำเร็จได้อย่างไร

.

หากขาดความแน่วแน่และวินัย สิ่งเร้าต่างๆจะขัดขวางไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย

.

หากมีแค่ความเพียรอย่างเดียว เหมือนคนขยันผิดที่ผิดเวลา เพียรกับสิ่งที่ไม่ส่งผลกับชีวิต

.

หากมีแค่ความเชื่อ แต่ขาดความเพียร ก็จะไม่คิดลงมือทำ เป็นได้เพียงพวกเพ้อเจอหาความสำเร็จ

.

หากมีความเชื่อ ความเพียร และวินัย แต่ขาดปัญญา เมื่อปัญหาเกิด จะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ เพราะไม่ได้เข้าใจในกระบวนการที่แท้จริงของปัญหานั้น

.

หากมีความเชื่อ ความเพียร วินัยและปัญญา แต่ขาดสติ ชีวิตก็จะเกินตัว และประมาท ทำอะไรแบบไม่ยั้งคิดจนผิดพลาดได้ง่าย

.

องค์ประกอบเหล่านี้ทุกตัวจึงสำคัญทั้งหมด

.

ซึ่งหากคุณมีพละทั้ง5 เป็นเชื้อเพลิง ชีวิตนี้จะไม่มีวันอับจนหนทางอย่างแน่นอน

.

ฉะนั้นจากบทสรุปดังกล่าว นี่จึงเป็นเหตุผลทั้ง5 ที่ทำให้รู้ว่าเพราะเหตุใดมนุษย์ส่วนใหญ่จึงมักไปไม่ถึงความสำเร็จแห่งชีวิต

.

บทความโดย.

AcTioN

AcTioN Taywagorn

AcTioN Taywagorn

ผู้เขียนบทความ

“ทุกสิ่งทุกกอย่าง ในโลกนี้ย่อมมีการบ่งบอกความหมายในตัวของมันเสมอ อยู่ที่คุณจะตีความมันออกมาในรูปแบบไหน”

Popular Courses

content marketing ฿12,900.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

Content Marketing

117 0 ฿12,900.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

ดิจิตอล360องศา ปั้นธุรกิจจาก0สู่100

56 0 ฿12,990.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์ส “เซียนธุรกิจ360องศา O2O

79 0 ฿5,990.00 ฿1,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์ส สร้างโฆษณามืออาชีพ ให้ยอดขายกระจุย

260 0 ฿2,900.00 ฿900.00 AcTioN AcTioN

คอร์สสอนตัดต่อวีดีโอให้ปังจนใครๆก็อยากแชร์

458 0 ฿7,990.00 ฿2,990.00 AcTioN AcTioN

Web Design & SEO

221 0 ฿4,990.00 ฿1,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์สสอนนำเข้า ส่งออกสินค้า

76 0

บทความ แนะนำ

ความรู้ที่พร้อมเสริฟให้คุณ