Blog

สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา

.

ผมได้สรุปศาสตร์พระราชา(ฉบับย่อ)เชิงเปรียบเทียบเป็น Infographic เพื่อให้คุณได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการนำมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นองค์ประกอบของความสำคัญในห่วงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทุกอย่างล้วนแต่ขาดไปไม่ได้เลย

.

ผมขอเปรียบศาสตร์พระราชาเป็นรถ1คัน ที่พร้อมพาคุณไปเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
.
ซึ่งแน่นอนจุดเริ่มที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีเป้าหมายแห่งชีวิต เพราะหากไม่มีเป้าหมาย ชีวิตก็จะไม่มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนไปได้เลย คุณจะใช้ชีวิตไปแบบวันชนวันเดือนชนเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัย แต่หากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าชีวิตนี้ของคุณจะต้องหลุดพ้นจากความลำบาก ชีวิตนี้จะต้องพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการสร้างเป้าหมายขึ้นมา คุณจะมีแรงใจและพลังในการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติทันที
.
เป้าหมายชีวิตของคุณจึงเปรียบกับจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการที่จะไปให้ถึง
.
เมื่อมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องมาหาวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมาย มีด้วยกันหลายวิธี หากเปรียบเทียบกับการเดินทาง ก็คือ ไม่ว่าจะเดินไป ปั่นจักรยานไป ขับรถไปหรือแม้แต่นั่งเครื่องบินไป
.
การเดินกับปั่นจักรยานคุณอาจไม่ทันคนอื่นเขา เพราะธุรกิจยุคนี้ปลาเร็วกินปลาช้าเสมอ การนั่งเครื่องเป็นทางลัดไปอย่างรวดเร็วก็จริงแต่ความยั่งยืนอาจไม่มีเพราะคุณไม่ได้ใช้แรงสมองของตนในการนำพาไปด้วยตนเอง ที่สำคัญคุณไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดสองข้างทางมาได้เลย ผมจึงขอแนะนำเป็นการขับรถไปสู่เป้าหมาย ไม่ช้าไปไม่เร็วไป เปรียบเป็นทางสายกลาง ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเส้นทางซึ่งเป็นทางที่ดีที่สุดที่ให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อให้เติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคง
.
#พอประมาณ
.
การที่จะไปถึงเป้าหมายได้ แน่นอนว่าต้องมีรถ จุดเริ่มคือการเลือกยี่ห้อและชนิดของรถ สิ่งนี้ต้องใช้ห่วง”พอประมาณ” มาควบคุม เริ่มจากคุณต้องรู้ตน รู้ในศักยภาพแห่งตน ว่าแค่ไหนจึงพอดีกับตน ต้องเลือกรุ่นที่เหมาะกับตน ที่ไม่ทำให้เดือดร้อนในภายหลัง เอาให้พอดีกับตน ไม่ต้องไปแข่งหรูกับใคร แม้รถจะแรงม้าต่ำกว่าย่อมถึงช้ากว่า แต่หากคุณมีสกิลของการเป็นต้นหนที่ดีหาทางลัดได้ คุณก็ชนะพวกรถแพงๆแรงม้าสูงได้เช่นกัน สิ่งที่จะชนะได้ไม่ใช่แค่ทุน เมื่อคุณทุนไม่มีก็ให้ใช้สมองเข้ามาสู้ ถ้าสมองวันนี้ยังมีไม่พอ ก็ต้องหมั่นพัฒนาตนให้จนมีมากพอให้ได้
.
(รถก็เหมือนกับจุดเริ่มของธุรกิจ คุณต้องรู้จักตนประมาณตนทุนน้อยก็ลงน้อยไม่เกินตัว เพราะแม้คุณจะทุนน้อยก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าคุณจะเอาชนะพวกทุนหนาไม่ได้ เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่กลยุทธ์ สำคัญคือต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน)
.
#การมีเหตุมีผล
.
เมื่อมีรถที่เหมาะกับตัวคุณแล้ว แต่หากขาดซึ่งแผนที่ชี้นำทางก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ฉะนั้นคุณต้องมี GPS หรือแผนที่ในการนำทาง ซึ่งเปรียบแผนที่เป็น “การมีเหตุมีผล” เพราะการจะไปถึงเป้าหมายได้ ต้องหาวิธีและหนทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย GPS จึงเปรียบกับการค้นหาวิธีการและกระบวนการอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อไปสู่จุดที่มุ่งหวังไว้
.
(หากเป็นธุรกิจก็คือคุณต้องสร้างกระบวนการและวิธีการอย่างสมเหตุสมผล ว่าวิธีการแบบไหนและกระบวนการแบบไหน จะสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่คุณได้)
.
#สร้างภูมิคุ้มกัน
.
ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง คุณต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่าละเลย เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น การบำรุงรักษาจึงเปรียบกับ “สร้างภูมิคุ้มกัน”
.
(หากเป็นธุรกิจ หมายถึงการเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินกรณีผิดพลาดไว้อยู่เสมอ โดยต้องคิดเผื่อในมุมลบ ว่าหากสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขยังไงในทุกๆกรณี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ)
.
#ความรู้ และ #พลังทั้ง5
.
สิ่งที่สำคัญรถจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เลยหากขาดซึ่งพลังงานเชื้อเพลิง
.
ซึ่งการทำธุรกิจความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะหากไร้ซึ่งความรู้ก็เหมือนเอาเงินมาทุ่มทุนกับนักมวยที่เป็นแค่มวยวัด ซึ่งต้องต่อสู้กับนักมวยมืออาชีพ แน่นอนก็รู้ๆว่าสู้ไปก็แพ้ไม่มีทางชนะ ฉะนั้นหากอยากลงรบในสงครามธุรกิจ คุณต้องสร้างตัวเองให้มีสกิลในระดับมืออาชีพเท่านั้นจึงสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ และนอกจากความรู้ยังต้องมีพลังทั้ง5ในการช่วยขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย
.
พละ (power) ทั้ง5 ที่ใช้ในการขับเคลื่อนได้แก่
.
1. ศรัทธาพละ (confidence power)
พลังแห่งศรัทธา ต้องมีเป้าหมาย และความเชื่อที่ชัดเจน แต่ต้องเชื่อด้วยเหตุและผลประกอบว่าเป้าหมายต้องเกิดได้จริง ไม่ใช่เชื่อแบบเพ้อเจ้อ
.
2. วิริยะพละ (energy power)
พลังแห่งความเพียร ที่พร้อมลุยกับทุกอุปสรรคของชีวิต ไม่หวั่นกับขวากหนาม เชื่ออย่างสุดใจว่าความพยายามจะชนะทุกอย่าง
.
3. สติพละ (mindfulness power)
พลังแห่งการมีสติ คือการใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท สติที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาด ทั้งทางกาย วาจา และใจ
.
4. สมาธิพละ (concentration) พลังแห่งความแน่วแน่ คือการโฟกัสไปที่เป้าหมาย แน่วแน่ทุกๆการดำเนินชีวิตไม่ว่อกแว่กกับอุปสรรคและสิ่งเร้า มีวินัยกับเป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย
.
5. ปัญญาพละ (wisdom power) พลังแห่งปัญญา ทุกๆความรู้ต้องมีความรู้แจ้ง ความรู้จริง ความรู้ในหลักของที่มาที่ไป และหลักของเหตุและผลประกอบเสมอ
.
ซึ่งทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนเชื้อเพลิงที่จะทำให้ชีวิตคุณขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
.
#คุณธรรม
.
และอย่าลืมการขับขี่คุณต้องคำนึงถึงความมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ต้องรักษากฏระเบียบและวินัยอยู่เสมอ สิ่งนี้ก็คือ “คุณธรรม”
.
(หากเป็นธุรกิจ คือต้องรู้จักมอบคุณค่าให้แก่ผู้อื่นและสังคม ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค)
.
.
และทั้งหมดนี้คือศาสตร์พระราชา(ฉบับย่อ) ในรูปแบบ Infographic หากคุณมีครบ เชื่อได้เลยว่าเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของคุณไม่ได้ยากเกินไป ขอแค่คุณยึดหลักการเหล่านี้ไว้ คุณก็สามารถมีแผนที่ให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอน
.
การเดินตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา หากคุณทำตาม คุณก็ได้กับตัวเอง และเมื่อประชาชนทั้งหลายร่วมๆกันทำตามศาสตร์พระราชา ประเทศเราก็จะเต็มไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จและแน่นอนการที่ประชาชนมั่งคั่งก็จะส่งผลไปสู่ประเทศที่ยั่งยืน และนี่ละคือการทำเพื่อพ่ออย่างแท้จริงคือ การที่ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองไม่พึ่งพาใคร คือสิ่งที่พ่อหลวงพระองค์ทรงพยามยามทำมากว่า70ปี เราต้องมาช่วยกันเพื่อ ให้สิ่งที่พ่อหลวงทรงคาดหวังเป็นจริงให้ได้ ด้วยการพัฒนาตนให้มั่งคั่ง เพื่อให้ประเทศชาติยั่งยืนอย่างแท้จริง
.
.
.
.
เนื้อหาโดย Action


AcTioN Taywagorn

AcTioN Taywagorn


ผู้เขียนบทความ

“ทุกสิ่งทุกกอย่าง ในโลกนี้ย่อมมีการบ่งบอกความหมายในตัวของมันเสมอ อยู่ที่คุณจะตีความมันออกมาในรูปแบบไหน”


Popular Courses

content marketing
฿12,900.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

Content Marketing

117
0


฿12,900.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

ดิจิตอล360องศา ปั้นธุรกิจจาก0สู่100

56
0


฿12,990.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์ส “เซียนธุรกิจ360องศา O2O

79
0


฿5,990.00
฿1,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์ส สร้างโฆษณามืออาชีพ ให้ยอดขายกระจุย

260
0


฿2,900.00
฿900.00
AcTioN
AcTioN

คอร์สสอนตัดต่อวีดีโอให้ปังจนใครๆก็อยากแชร์

458
0


฿7,990.00
฿2,990.00
AcTioN
AcTioN

Web Design & SEO

221
0


฿4,990.00
฿1,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์สสอนนำเข้า ส่งออกสินค้า

76
0

บทความ แนะนำ

ความรู้ที่พร้อมเสริฟให้คุณ