Blog

สีองค์ประกอบที่โคตรสำคัญ!!ของการสร้างแบรนด์

.

“สี” ต่อการสร้างแบรนด์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญและมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์ สีที่เลือกใช้แต่ละสีให้อารมณ์ ให้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป 

.

สีสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสินค้าได้ นอกจากนี้ สียังมีความสำคัญในเรื่องการ

ผลิตสื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ขององค์กร เพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค หรือสินค้ากับผู้บริโภค จนอาจนำไปสู่การสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาล ดังนั้น “สี” จึงจำเป็นมากและเป็นเรื่องที่ต้องรู้ว่า “สีไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ”

.

ซึ่งผมได้พยายามค้นหางานวิจัยเรื่องอิทธิพลสีกับแบรนด์มาสรุปให้คุณดังนี้

.

โครงสร้างของกลุ่มสี ได้นำเสนอวรรณะของสีดังนี้

.

Warm Color เป็นกลุ่มสีอน เช่น แดง เหลือง ส้ม การจับคู่สีโทนนี้จะให้ความรู้สึกถึงพลังงานการเคลื่อนไหว ความแข็งแกร่ง และต้องการเป็นจุดสนใจ

.

Cool Color กลุ่มสีเย็น เช่น สีน้ าเงิน เขียว ม่วง เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึง ความสงบ เงียบ ขรึมอนุรักษ์นิยม การเข้าถึงจิตวิญญาณ

.

Monotone เป็นการใช้กลุ่มสีจากธรรมชาติในโทนเอกรงค์ขาวด า เช่น สีเทาอ่อน เทาแก่สีเบจหรือสีขาวนวล ที่ให้ความรู้สึกสงบเงียบ และภาพลักษณ์ที่ดูคลาสสิก โทนสีในลักษณะนี้ มักใช้กับสินค้าราคาสูง หากจะใช้โทนสีนี้ในงานออกแบบประเภท Signage System บรรจุภัณฑ์ งานโฆษณาหรือ งานด้านกราฟิกอื่นๆ ควรจะเพิ่มความแตกต่างของสีหรือพื้นผิวเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

.

สีเอกรงค์ (Monochromatics) เป็นการใช้สีโทนเดียว แต่สามารถไล่น้ าหนักสีได้ตั้งแต่เข้มสุดถึงอ่อนสุด

.

สีข้างเคียง (Analogous) คือกลุ่มสีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกันในวงสีธรรมชาติ เช่น สีน้ำเงิน น้ำเงินเขียว และสีเขียว กลุ่มโทนสีเหลานี้ เป็นโทนสีที่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความสุขุม นุ่มนวลและความมีรสนิยมสูง

.

สีตรงข้าม (Complementary) คือคู่สีตรงข้ามระหว่างสีโทนอุนและสีโทนเย็น มีความเหมาะสมในการออกแบบงานที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ หรือเป็นจุดเด่น เช่น งานแสดงสินค้าแบนเนอร์ หรืองานบรรจุภัณฑ์

.

สีเกือบตรงข้าม (Split Complements) เป็นการจับคู่สีตรงข้ามที่ไม่ตัดกันรุนแรง เท่ากับการจับคู่สีแบบ Complementary โดยใช้วิธีผสมสีขั้วตรงข้าม เช่น การจับคู่กันของสีแดงกับสีเขียว น้ำเงิน หรือสีเขียวเหลือง

.

.

อารมณ์และความหมายของสีตามหลักจิตวิทยา

.

ได้นำเสนอความหมายของสีและผลกระทบที่มีต่ออารมณ์และ

ความรู้สึกดังนี้ 

.

สีขาว คือความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย

สีเหลือง คือความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน 

.

สีเขียว คือความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา 

.

สีส้ม คือความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน 

.

สีแดง คือความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย มีอิทธิพลด้านราคา 

.

สีชมพูคือความอ่อนหวาน นุ่มนวล 

.

สีม่วง คือความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ 

.

สีฟ้า คือความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 

.

สีน้ำตาล คือมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย

.

สีเทา คือความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง 

.

และสีดํา คือความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย

.

อิทธิพลของ “สี” ต่อการออกแบบโลโก้สินค้า

.

ได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ระบุว่า การเลือกสี

ของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73% อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80%

.

โดยสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด

คือ สีเทา แต่ผลการสำรวจกลับพบว่า สีเทาเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) 

.

ส่วนการออกแบบโลโก้ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูในการนำเสนอเสมอไป เนื่องจากผลสำรวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับชื่นชอบสีฟ้ามากที่สุดและตามมาด้วยสีม่วงเป็นอันดับ 2

.

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบโลโก้คือ ต้องสามารถอ่านออก เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบของโลโก้ยังควรมีความแปลกใหม่และหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ซ้ำซากหรือมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์อื่นๆ ซึ่งการออกแบบที่มีความแปลกใหม่นี้เองจะช่วยสร้างความโดดเด่ดสะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี

.

แบรนด์สามารถสื่อได้ถึงบุคลิกลักษณะขององค์กร เป้าหมาย หลักการ ภาระกิจขององค์กรที่ต้องทำ และข้อความที่องค์กรต้องการสื่อถึงผู้บริโภค และแม้กระทั่งจำเป็นต้องมีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นที่แตกต่างจาก แบรนด์คู่แข่ง สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สีสำหรับแบรนด์ขององค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างแบรนด์ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญและมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์ สีที่เลือกใช้แต่ละสีให้อารมณ์ ให้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป 

.

สีสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสินค้าได้ นอกจากนี้ สียังมีความสำคัญในเรื่องการ

ผลิตสื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ขององค์กร เพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค หรือสินค้ากับผู้บริโภค จนอาจนำไปสู่การสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาล ดังนั้น “สี” จึงจำเป็นมากและเป็นเรื่องที่ต้องรู้ว่า “สีไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ”

.

คุณได้อะไรจากเรื่องนี้เม้นท์แชร์กันหน่อย และอย่าลืมช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ

.

เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืม!! กดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อน(See First) ไว้ด้วยนะครับ

.

.

บทความโดย

.

AcTioN


AcTioN Taywagorn

AcTioN Taywagorn


ผู้เขียนบทความ

“ทุกสิ่งทุกกอย่าง ในโลกนี้ย่อมมีการบ่งบอกความหมายในตัวของมันเสมอ อยู่ที่คุณจะตีความมันออกมาในรูปแบบไหน”


Popular Courses

content marketing
฿12,900.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

Content Marketing

117
0


฿12,900.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

ดิจิตอล360องศา ปั้นธุรกิจจาก0สู่100

56
0


฿12,990.00
฿4,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์ส “เซียนธุรกิจ360องศา O2O

79
0


฿5,990.00
฿1,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์ส สร้างโฆษณามืออาชีพ ให้ยอดขายกระจุย

260
0


฿2,900.00
฿900.00
AcTioN
AcTioN

คอร์สสอนตัดต่อวีดีโอให้ปังจนใครๆก็อยากแชร์

458
0


฿7,990.00
฿2,990.00
AcTioN
AcTioN

Web Design & SEO

221
0


฿4,990.00
฿1,990.00
AcTioN
AcTioN

คอร์สสอนนำเข้า ส่งออกสินค้า

76
0

บทความ แนะนำ

ความรู้ที่พร้อมเสริฟให้คุณ