Blog

 

 

ทุกปัญหาของชีวิตและธุรกิจแก้ได้ด้วย อริยสัจ4 

.

นี่คือสิ่งใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม หลักธรรมนี้ถูกสอนมาตั้งแต่ประถม แต่น้อยคนมากๆที่จะนำมาดัดแปลงประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง

.

แก่นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการดับทุกข์ และนี่ละคือธรรม4ประการที่จะมาช่วย แก้ปัญหาชีวิตและธุรกิจให้กับคุณ

พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกย่อมมีที่มาที่ไปเสมอ 

.

“เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ”

.

ฉะนั้นทุกปัญหาของมนุษย์ ย่อมมีต้นตอของปัญหาเสมอ หากรู้ถึงปัญหาและนำมาแก้ไขได้ปัญหาก็จะหมดไป และนั้นหมายถึงทุกข์ก็จะหายไป

.

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นเรื่องธรรมชาติ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน คนรวยวันนึงก็มีล้มหากประมาทกับการใช้ชีวิต และเช่นเดียวกัน หากวันนี้คุณมีปัญหาในชีวิต ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เป็นการบอกว่าความล้มเหลวในชีวิตคุณจะอยู่ถาวรตลอดไป เพราะหากคุณมีสติและปัญญา ค้นหาถึงแก่นของปัญหาและนำมาแก้ไขได้ คุณก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์

.

นี่จึงเป็นที่มาของ อริยสัจ4 หนทางแห่งการดับทุกข์

.

อริยสัจ4 ประกอบด้วย

.

1. ทุกข์ คือ ความทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา

.

ต้องรู้ตนว่า ปัญหาคืออะไร? (What is the problem?)

.

2. สมุทัย คือ มูลเหตุหรือต้นเหตุแห่งทุกข์

.

อะไรคือสาเหตุแห่งปัญหานั้น? (What is the cause of problems?)

.

3. นิโรธ คือ สิ่งที่ใช้ดับทุกข์

.

เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (Select the Best solution.)

.

4. มรรค คือ แนวทางแห่งการดับทุกข์

.

หากระบวนการและวิธีการแก้ปัญหา (Process solution.)

.

.

ซึ่งหลักคิดต้องจับเป็น 2คู่ เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล 

.

คู่ที่ 1 “ทุกข์” เป็นผล เป็นตัวปัญหา กับ “สมุทัย” เป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา

.

นั่นคือ ทุกๆปัญหาหรือทุกความ(ทุกข์)ต้องมีที่มาที่ไปเสมอ ต้องหาต้นตอของปัญหา(สมุทัย)ให้เจอ

.

คู่ที่ 2 “นิโรธ” เป็นผล เป็นทางออกที่ทำให้ปัญหาหมดไป กับ “มรรค” เป็นเหตุ เป็นวิธีการในการแก้ปัญหา

.

นั่นคือ หากทำตาม(มรรค)กระบวนการ ทางออกของปัญหา(นิโรธ)จะเกิดขึ้น และความทุกข์ก็จะหมดไป

.

.

ธรรมทั้ง4ประการนี้ คือโมเดลแบบง่ายๆแต่ทรงพลังครบทุกมิติในการขจัดความทุกข์หรือปัญหาได้อย่างสุดยอด

.

ผมขอยกตัวอย่าง สมมุติทุกข์ของคุณคือ ชีวิตยังลำบาก 

.

ผมจะยกตัวอย่างวิธีใช้อริยสัจ4มาแก้ปัญหา ความทุกข์นี้ให้กับคุณดังนี้

.

ชีวิตยังลำบากยังเหนื่อยยาก นี่คือสิ่งที่คุณเป็น(ทุกข์) เมื่อคุณรู้แล้วว่าทุกข์คืออะไร ก็เข้าสู่การหาต้นเหตุแห่งทุกข์(คือสมุทัย) ให้คุณหาดูว่าที่คุณยังลำบาก สาเหตุมาจากอะไร เช่น มาจากเงินเดือนที่น้อยเกินไป มาจากหนี้สิน เป็นต้น และนี่ละคือเหตุแห่งทุกข์ของคุณที่ทำให้คุณลำบากอยู่ในทุกวันนี้

.

และสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้(คือนิโรธ) และวิธีแก้นั่นคือคุณต้องหางานที่เงินมากขึ้น หารายได้เสริม หาธุรกิจของตนที่มีรายได้สูงกว่าเงินเดือนปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้คือทางออกที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความลำบากได้

.

และเมื่อคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้ต้องทำอะไรบ้าง คุณก็จะต้องรู้ว่าจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงได้อย่างไร(นั่นคือมรรค) ซึ่งหนทางแก้คุณมีหลายอย่าง ให้คุณลองหาสิ่งที่คุณอยากทำที่สุดมาก่อน เช่น คุณเลือกที่จะทำธุรกิจส่วนตัว 

.

คราวนี้คุณต้องมาวิเคราะห์ดูว่าการจะทำธุุรกิจส่วนตัวได้คุณต้องมีอะไรบ้าง แน่นอนสิ่งแรกคือ การค้นหาโอกาสให้ตนเอง ไขว่คว้าหาอาชีพที่ใช่สำหรับตน ที่สามารถตอบโจทย์ให้คุณหลุดพ้นจากความลำบากได้ เมื่อคุณเจออาชีพที่ใช่แล้ว ต่อมาให้มาดูว่า คุณต้องทำอะไรบ้าง นั้นคือสกิลด้านอาชีพ ต้องมีความรู้เสริมด้านใด กระบวนการขั้นตอนอย่างไร เมื่อค้นเจอจนครบกระบวนการ ก็ลงมือทำตามแผน เพื่อไปสู่หนทางการดับทุกข์ให้จงได้ 

.

ซึ่งหากประสบความสำเร็จทุกข์นั้นก็จะหมดไป แต่หากล้มเหลวก็ต้องมาไล่หากระบวนการแห่งปัญหาหรือทุกข์กันอีกครั้งจนกว่าจะสำเร็จอย่างบูรณาการ 

.

หากคุณไม่สำเร็จขายไม่ดีกำไรไม่ได้อย่างที่คิด คุณก็ต้องมาไล่ใหม่อีกครั้ง นั่นคือ(ทุกข์)ของคุณ เกิดขึ้นจากการขายไม่ดี 

.

ซึ่งก็ต้องมาไล่ดู (สมุทัย)ว่าสาเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุที่ขายไม่ดีมาจากอะไร เช่น เพราะคุณไม่รู้วิธีทำการตลาด และแบรนด์ดูไม่น่าเชื่อถือ

.

เมื่อเจอสาเหตุแล้ว ว่าเพราะไม่มีความรู้ด้านการตลาด และการที่แบรนด์ดูไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ขายไม่ดี ก็ต้องมาดูว่า ความรู้นั้นต้องใช้ความรู้อะไร เพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างเรียกว่า (นิโรธ) นั่นคือคุณต้องเรียนรู้เสริมสกิลด้านการตลาด และต้องรู้วิธีการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง 

.

เมื่อรู้ว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างแบรนด์และศึกษาเรียนรู้ด้านการตลาดแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นั่นคือ(มรรค) คือเรียนรู้และปรับใช้จนกว่าจะสำเร็จ และหากไม่สำเร็จ ก็วนกลับไปแก้ใหม่เรื่อยๆเป็นวงจรแห่งอริยสัจ4 อีกครั้ง ทำซ้ำๆวันนึงคุณต้องสำเร็จได้แน่นอน เพราะปัญหามันจะถูกขจัดออกไปเรื่อยๆ และเมื่อทุกปัญหาถูกขจัดจนหมดไป คุณก็จะประสบความสำเร็จ และเมื่อสำเร็จคุณก็จะพ้นทุกข์

.

ผมให้เทคนิคนี้ไว้ใช้เพิ่มเติม นั่นคือ หากยังล้มเหลว

.

– นำความล้มเหลว มาเรียนรู้ และปรับปรุง
.
– หาความรู้ใหม่ เปลี่ยนวิธีการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
.
– อดทน เชื่อมั่น พยายาม และทุ่มเทไม่ท้อถอย

.

หากคุณยึดวงจรอริยสัจ4 และเทคนิค3สิ่งนี้ ต่อให้ วันนี้ไม่สำเร็จแต่มันจะสำเร็จได้สักวันแน่นอน เพราะ นี่คือวิธีการของการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

.

อย่างที่ผมได้บอกไป สัจธรรม เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่แน่นอน ชีวิตคุณหากวันนี้ยังลำบากไม่ได้การันตีว่าต้องลำบากทั้งชีวิต ขอเพียงคุณลุกขึ้นมาสู้ค้นหาสาเหตุของปัญหาและขจัดมันให้ได้ แล้ววันนั้นละ “คุณจะเป็นคนสำเร็จคนแรกของตระกูล”

.

พระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยให้คุณสำเร็จได้ด้วยการขอพรจากพระองค์ แต่พระพุทธองค์ได้ให้วิธีการไปสู่ความสำเร็จกับคุณไว้แล้วเมื่อ2500กว่าปีก่อน อยู่ที่คุณจะนำไปใช้หรือไม่ ถ้านำไปใช้นั่นละคือวันที่คุณจะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณ ไม่ใช่จากพรของพระองค์ แต่ทั้งหมดมันอยู่ที่คุณ ว่าจะลิขิตชะตาตัวเองให้เป็นเช่นไร

.

เริ่ม!!และทำทันที!!

.

.

AcTioN

AcTioN Taywagorn

AcTioN Taywagorn

ผู้เขียนบทความ

“ทุกสิ่งทุกกอย่าง ในโลกนี้ย่อมมีการบ่งบอกความหมายในตัวของมันเสมอ อยู่ที่คุณจะตีความมันออกมาในรูปแบบไหน”

Popular Courses

content marketing ฿12,900.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

Content Marketing

117 0 ฿12,900.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

ดิจิตอล360องศา ปั้นธุรกิจจาก0สู่100

56 0 ฿12,990.00 ฿4,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์ส “เซียนธุรกิจ360องศา O2O

79 0 ฿5,990.00 ฿1,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์ส สร้างโฆษณามืออาชีพ ให้ยอดขายกระจุย

260 0 ฿2,900.00 ฿900.00 AcTioN AcTioN

คอร์สสอนตัดต่อวีดีโอให้ปังจนใครๆก็อยากแชร์

458 0 ฿7,990.00 ฿2,990.00 AcTioN AcTioN

Web Design & SEO

221 0 ฿4,990.00 ฿1,990.00 AcTioN AcTioN

คอร์สสอนนำเข้า ส่งออกสินค้า

76 0

บทความ แนะนำ

ความรู้ที่พร้อมเสริฟให้คุณ